!!! ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ !!!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Έως 10 άτοκες δόσεις με κάρτες :

Σχετικά με εμάς

Μελετητικό Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό των στελεχών και των συνεργατών του γραφείο μας αποτελείται από Μηχανικούς πολυετούς εμπειρίας και καταξιωμένους στον χώρο των Μελετών και Τεχνικών Εφαρμογών.

Το Μελετητικό Δυναμικό που είναι διαθέσιμο για κάθε κατηγορία Μελέτης αναφέρεται παρακάτω:

  -  Μελέτες Τοπογραφίας & Κτηματολογίου

    Κατηγορία 16 , Τάξη Μελετητικών Πτυχίων Γ' , Β' , Α' 

 -  Μελέτες Υδραυλικών Έργων

    Κατηγορία 13 , Τάξη Μελετητικών Πτυχίων Γ' , Β' , Α'

 -   Μελέτες Χημικοτεχνικές 

    Κατηγορία 18 , Τάξη Μελετητικών Πτυχίων Α'

 -  Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

    Κατηγορία 10 , Τάξη Μελετητικών Πτυχίων Γ' , Β' , Α'

  -  Μελέτες & Έρευνες Γεωλογικές - Γεωφυσικές

    Κατηγορία 20 , Τάξη Μελετητικών Πτυχίων Β' , Α'

  -  Μελέτες Περιβαλλοντικές

     Κατηγορία 27 , Τάξη Μελετητικών Πτυχίων Β' , Α'

Υπάρχουν επίσης συνεργασίες με έμπειρα μελετητικά γραφεία σε μελέτες :

Στατικές (08, Η/Μ - Ενεργειακές (9 - 14) , Αρχιτεκτονικές - Ειδικές Αρχιτεκτονικές (6 - 7) , Μελέτες Πρασίνου (25)

 

Μελετητικό Δυναμικό
UA-36479173-1