Σχετικά με εμάς


 

Μελετητικό Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό των στελεχών και των συνεργατών του γραφείο μας αποτελείται από Μηχανικούς πολυετούς εμπειρίας και καταξιωμένους στον χώρο των Μελετών και Τεχνικών Εφαρμογών.

Το Μελετητικό Δυναμικό που είναι διαθέσιμο για κάθε κατηγορία Μελέτης αναφέρεται παρακάτω:

  -  Μελέτες Τοπογραφίας & Κτηματολογίου

    Κατηγορία 16 , Τάξη Μελετητικών Πτυχίων Γ' , Β' , Α' 

 -  Μελέτες Υδραυλικών Έργων

    Κατηγορία 13 , Τάξη Μελετητικών Πτυχίων Γ' , Β' , Α'

 -   Μελέτες Χημικοτεχνικές 

    Κατηγορία 18 , Τάξη Μελετητικών Πτυχίων Α'

 -  Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

    Κατηγορία 10 , Τάξη Μελετητικών Πτυχίων Γ' , Β' , Α'

 -  Μελέτες Περιβαλλοντικές

     Κατηγορία 27 , Τάξη Μελετητικών Πτυχίων Β' , Α'

Υπάρχουν επίσης συνεργασίες με έμπειρα μελετητικά γραφεία σε μελέτες :

Στατικές (08, Η/Μ - Ενεργειακές (9 - 14) , Αρχιτεκτονικές - Ειδικές Αρχιτεκτονικές (6 - 7) , Μελέτες Πρασίνου (25)

 

 Τα στελέχη-συνεργάτες μας είναι μέλη των ακόλουθων Επιστημονικών Συλλόγων και Επιτροπών :  

  • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
  • Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος
  • Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
  • Μέλη της Πανελλήνιας Υδροτεχνικής Ένωσης
  • Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Έργων Υποδομής ΚΜΘ(έως 2006)
  • Μέλη ΤΕΕ
  • Μέλος του ΔΣ του ΣΔΑΤΜΒΕ  
Μελετητικό Δυναμικό
UA-36479173-1