Εξοπλισμός Πεδίου

  • Γεωδαιτικοί Σταθμοί (Topcon) με πιστοποιητικά διακρίβωσης: 2 τμχ
  • Γεωδαιτικά GPS (Stonex) : 3 τμχ
  • Παρελκόμενα Γεωδαιτικών Σταθμών και Γεωδαιτικών Gps (στυλεοί , ανακλαστήρες κ.λπ.)
  • GPS Χειρός (Maggelan Explorist) : 2 τμχ
  • Χωροβάτες (Topcon) : 2 τμχ
  • Σταδίες Χωροσταθμηκές : 4 τμχ
  • Laser Disto Pointer (Leica) : 1τμχ
  • Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Intel,Amd,HP) : 3 τμχ
  • Πομποδέκτες : 9 τμχ
  • Αυτοκίνητο 4Χ4

Βιβλιοθήκη εικόνων

Εξοπλισμός Πεδίου
UA-36479173-1