Ιδιωτικά Έργα - Κατασκευές - Ανακαινίσεις


 

  • Μελέτες Κτιρίων
  • Κατασκευές Κτιρίων
  • Επιβλέψεις Κατασκευών
  • Τεχνικές Εφαρμογές 
  • Ανακαινίσεις Όψεων - Αποκαταστάσεις - Αναπαλαιώσεις
  • Άδειες Ικριωμάτων (σκαλωσιών)
  • Κατασκευές Περιφράξεων από οπλισμένο σκυρόδεμα (Beton) και συρματοπεριφράξεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Κατασκευές-Ανακαινίσεις-Περιφράξεις
UA-36479173-1