!!! ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ !!!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Έως 10 άτοκες δόσεις με κάρτες :

Ιδιωτικά Έργα - Χαράξεις

  • Χαράξεις πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων 
  • Χαράξεις θεμελιώσεων οικοδομών
  • Παρακολουθήσεις τεχνικών έργων
  • Παρακολούθηση μικρομετακινήσεων - καθιζήσεων
Χαράξεις Τ.Ε.
UA-36479173-1