Ιδιωτικά Έργα - Χαράξεις


 

  • Χαράξεις πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων 
  • Χαράξεις θεμελιώσεων οικοδομών
  • Παρακολουθήσεις τεχνικών έργων
  • Παρακολούθηση μικρομετακινήσεων - καθιζήσεων
Χαράξεις Τ.Ε.
UA-36479173-1