Ιδιωτικά Έργα - Οριοθετήσεις Ρεμάτων - Οικοπέδων - Αιγιαλού


 

 • Οριοθετήσεις Οικοπέδων και κατασκευή περιφράξεων
 • Οριοθετήσεις Αγροτεμαχίων και κατασκευή περιφράξεων
 • Οριοθετήσεις Ρεμάτων και Προσωρινή Οριοθέτηση ρεμάτων (Υδρολογική Μελέτη, Υδραυλική Μελέτη, Τοπογραφική Μελέτη
 • με σκοπό την έκδοση άδειας δόμησης σε οικόπεδα και αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με ρέμα χαρακτηρισμένο. Ν4258/2014.
 • Οριοθετήσεις Αιγιαλού και Παραλίας σε οικόπεδα και αγροτεμάχια που έχουν πρόσωπο σε παραλία

 

Ενδεικτικές μελέτες Οριοθέτησης Ρεμάτων :

 1. 2019 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : Ξηροποτάμι Δ. Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής
 2. 2019 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : Ιερισσός Δ. Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής
 3. 2019 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : Δ. Πάργας Π.Ε. Πρέβεζας
 4. 2019 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : Ιερισσός Δ. Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής
 5. 2019 - Υδραυλική Μελέτη Ρέματος θέση : Καλαμίτσι Π.Ε. Χαλκιδικής
 6. 2018 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : Παπαγιάννη Λάκος Δ. Αριστοτέλη  Π.Ε. Χαλκιδικής
Οριοθετήσεις ρεμάτων - οικοπέδων - αιγιαλού
UA-36479173-1