Ιδιωτικά Έργα - Οριοθετήσεις Ρεμάτων - Οικοπέδων - Αιγιαλού


 

  • Οριοθετήσεις Οικοπέδων και κατασκευή περιφράξεων
  • Οριοθετήσεις Αγροτεμαχίων και κατασκευή περιφράξεων
  • Οριοθετήσεις Ρεμάτων και Προσωρινή Οριοθέτηση ρεμάτων με σκοπό την έκδοση άδειας δόμησης σε οικόπεδα και αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με ρέμα χαρακτηρισμένο. Ν4258/2014
  • Οριοθετήσεις Αιγιαλού και Παραλίας σε οικόπεδα και αγροτεμάχια που έχουν πρόσωπο σε παραλία
Οριοθετήσεις ρεμάτων - οικοπέδων - αιγιαλού
UA-36479173-1