Ιδιωτικά Έργα - Τοπογραφικά Διαγράμματα


 

  • Τοπογραφικά Διαγράμματα εξαρτημένα από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ'87.
  • Τοπογραφικά Συμβολαιογραφικών Πράξεων για μεταβιβάσεις , γονικές παροχές , αποδοχές κληρονομιάς ...
  • Τοπογραφικά Διαγράμματα για : Πράξεις Τακτοποίησης , Χωρικές μεταβολές Κτηματολογίου , οικοπεδικές αμφισβητήσεις
  • Τοπογραφικά Διαγράμματα περιβάλλοντος οικοπεδικού χώρου για διαμόρφωση
  • Τοπογραφικά Διαγράμματα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τοπογραφικά Διαγράμματα
UA-36479173-1