Μελέτες Περιβαλλοντικές και Γεωλογικές

Το γραφείο μας συνεργάζεται με έμπειρους μηχανικούς στην εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών - Γεωλογικών και Γεωτεχνικών. Ειδικότερα έχουν εκπονηθεί επιτυχώς μελέτες :

 

  • Περιβαλλοντικές Μελέτες (Π.Π.Ε , Μ.Π.Ε.)
  • Γεωλογικές Μελέτες
  • Γεωτεχνικές Μελέτες

 

Μελέτες Περιβαλλοντικές-Γεωλογικές
UA-36479173-1