!!! ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ !!!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Έως 10 άτοκες δόσεις με κάρτες :

Αστικά Ακίνητα

Το πεδίο δραστηριοτήτων του γραφείου μας όσον αφορά τη μίσθωση Αστικών Ακινήτων είναι οι παρακάτω:

• Πωλήσεις
• Μισθώσεις
• Εκτιμήσεις
• Διαχείριση ακινήτων.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
•  Δάνεια 

Το επιθετικό marketing της εταιρείας μας , μας φέρνει σε καθημερινή επαφή με παλαιούς και νέους πελάτες που αναζητούν επαγγελματικά και ιδιωτικά ακίνητα και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες για όποια αγορά ή μίσθωση ακινήτου.
Η συσσώρευση τεχνογνωσίας και η κατάρτιση των στελεχών μας δίνουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε υπηρεσίες αξιολόγησης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Οι Πιστοποιημένοι Εκτιμητές Ακινήτων συνεργάτες του γραφείου μας σας παρέχουν ολοκληρωμένες εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων βασιζόμενες σε πραγματικά συγκριτικά στοιχεία της κτηματαγοράς , υπολογίζοντας την εμπορική αξία του ακινήτου σας με μεθοδολογίες διεθνών οργανισμών και εφαρμόζοντας πάντα τα ισχύοντα εκτιμητικά πρότυπα . 

Αστικά Ακίνητα
UA-36479173-1