Το γραφείο μας δεν αντιμετωπίζε ποτέ καί ποτέ δεν αντιμετωπίζει την παροχή υπηρεσιών του προς τους ενδιαφερόμενους σε πελατειακή βάση.

Το βασικό ενδιαφέρον μας είναι η σωστή κατεύθυνση του πελάτη σε ορθά τεχνικά τεκμηριωμένες λύσεις και η τάχιστη εκπόνηση και διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε έναντι αυτού.

Φορείς Δημοσίου 

Ιδιώτες

Πελάτες
UA-36479173-1