!! σημαντικό !!

 

-  Παρατείνεται έως  31 Μαρτίου 2022 η ισχύς βεβαιώσεων μηχανικού  χωρίς να απαιτείται υποχρέωση σύνταξης ταυτότητας κτιρίου έως 31/03/2022. Ως εκ τούτου, για το διάστημα αυτό συνεχίζεται η παράλληλη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου με τις βεβαιώσεις μηχανικού του ν. 4495/2017 για τις συναλλαγές σε ακίνητα και κάθε νόμιμη χρήση, αλλά η συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου θα γίνει υποχρεωτική, όπως ο νόμος ορίζει, μετά το πέρας του μεταβατικού αυτού διαστήματος. 

Έως 10 άτοκες δόσεις με κάρτες :

Share

Σχετικά με εμάς

   Το Γραφείο Μελετών & Τεχνικών Εφαρμογών "ΠΥΘΕΑΣ" , που εκπροσωπείται απο τον Καλιβάτση Σωτήρη Αγρονόμο

 Τοπογράφο Μηχανικό Α.Π.Θ. και στελεχώνεται από έμπειρους συνεργάτες Μηχανικούς που η επαγγελματική τους δραστηριότητα , η εμπειρία, και ο υψηλός βαθμός επιστημονικής κατάρτισης, εγγυώνται την ποιοτική και αξιόπιστη πορεία της στον χώρο των Μελετών και Τεχνικών Εφαρμογών.

Δραστηριοποιείται από το 1994 στη Θεσσαλονίκη και έκτοτε παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Μελέτης , Επίβλεψης και Κατασκευής σε Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα.

Με την άρτια οργάνωση , την προϋπάρχουσα εμπειρία , την άριστη επιστημονική κατάρτιση και την άψογη συνεργασία μεταξύ των συνεργατών , εδραιώθηκε σε ένα ευρύ πεδίο μελετών και καθιέρωσε σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού με τον κάθε πελάτη ή συνεργάτη της. Οι σχέσεις αυτές τεκμηριώνουν τη συνέπεια και την υψηλή ποιότητα Μελετητικού Έργου και διασφαλίζουν την πορεία του γραφείου , που εκπροσωπώ , ως ένας ισχυρός και αξιόπιστος σύμβουλος και μελετητής - κατασκευαστής.

     Η πληρότητα της επιστημονικής στελέχωσης και του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού, δίνει στο Γραφείο μας την ευελιξία να ανταποκριθεί στις ειδικές απαιτήσεις ποικιλομορφίας και όγκου εργασιών κάθε μελέτης - έργου , παρέχοντας υπεύθυνα εξειδικευμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη (ιδιώτη, ιδιωτικού ή δημοσίου φορέα).

    Η συνεχής ενημέρωση , η  συνεχής επιμόρφωση των στελεχών και ο διαρκής εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού, διαμορφώνουν ένα σύγχρονο Τεχνικό Γραφείο το οποίο ακολουθεί αλλά και συνδράμει στην τρέχουσα εξελισσόμενη επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.

    Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας και είμαστε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε πληροφορία και συνεργασία σε εκπονήσεις Μελετών και Εφαρμογών Τεχνικών Έργων.

Με τιμή 

Σωτήρης Καλιβάτσης

 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

>

Σχετικά με εμάς