Έως 10 άτοκες δόσεις με κάρτες :

Share

Υπηρεσίες Μηχανικού

Η οργανωτική δομή του γραφείου μας αξιοποιεί , με τον καλύτερο τρόπο , τις δυνατότητες του ανθρώπινου και τεχνικού δυναμικού του , ούτως ώστε να παρέχει άρτιο και εγγυημένα ποιοτικό ,  Μελετητικό και Κατασκευαστικό Έργο στους εξειδικευμένους τομείς όπου και δραστηριοποιείται.

Το πεδίο δραστηριοτήτων του γραφείου μας είναι:

 • Μελέτες Τοπογραφίας και Κτηματολογίου
 • Μελέτες Υδραυλικών Έργων
 • Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
 • Μελέτες Περιβαλλοντικές
 • Εφαρμογές GIS
 • Αποτυπώσεις Μνημείων-Αρχαιολογικών χώρων
 • Χαράξεις - Επιμετρήσεις Τεχνικών Έργων
 • Μελέτες Τεχνικών έργων
 • Επιβλέψεις Τεχνικών έργων
 • Ανακαινίσεις
 • Κατασκευές
 • Real Estate
 • Εκτιμήσεις
 • Αγορές - Πωλήσεις Αστικών Ακινήτων

>

>

Υπηρεσίες