ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σεπτέμβριος 2021

!! σημαντικό !!

 

-  Παρατείνεται έως  31 Μαρτίου 2022 η ισχύς βεβαιώσεων μηχανικού  χωρίς να απαιτείται υποχρέωση σύνταξης ταυτότητας κτιρίου έως 31/03/2022. Ως εκ τούτου, για το διάστημα αυτό συνεχίζεται η παράλληλη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου με τις βεβαιώσεις μηχανικού του ν. 4495/2017 για τις συναλλαγές σε ακίνητα και κάθε νόμιμη χρήση, αλλά η συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου θα γίνει υποχρεωτική, όπως ο νόμος ορίζει, μετά το πέρας του μεταβατικού αυτού διαστήματος. 

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.

That's what you can do