ΕΞΟΠΛ. ΠΕΔΙΟΥ

ΕΞΟΠΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Έως 10 άτοκες δόσεις με κάρτες :

Share

Τεχνικός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Για την εκπόνηση εργασιών και μελετών , πεδίου Μηχανικού πέραν της επιστημονικής γνώσης και κατάρτησης , είναι απαιραίτητη η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού τόσο για τις εργασίες πεδίου όσο και τις εργασίες γραφείου.

Το γραφείο μας είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας επαγγελματικά όργανα μετρήσεων και πιστοποιημένα υπολογιστικά προγράμματα τα οποία αναβαθμίζονται και ενημερώνονται σύμφωνα με τις επιταγές της επιστήμης και της προόδου.

>

Εξοπλισμός

ΕΞΟΠΛ. ΠΕΔΙΟΥ
ΕΞΟΠΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ