Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ

Έως 10 άτοκες δόσεις με κάρτες :

Share

Ιδιωτικά Έργα - Ενεργειακά Πισοποιητικά

Εξοικονομώ κατ' οίκον

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για μεταβιβάσεις για ενοικιάσεις κ.λπ. Ν4122/2013

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας ΒΕ και ΝΕ (πρώην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας)

Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή τμήματος αυτού. Με το Π.Ε.Α. Το κάθε κτίριο (ή τμήμα αυτού) κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η) ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και κάνει συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ( ή τμήματος αυτού) και απαιτείται :

 • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ανακαινιζόμενου κτιρίου.
 • Για την αγορά ή πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου, ανεξαρτήτου εμβαδού.
 • Για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου ανεξαρτήτου εμβαδού.
 • Για την ένταξη εννιαίου ή τμήματος κτιρίου κατοικίας στο πρόγραμμα ''Εξοικονόμηση κατ' οίκον''.

Εξαίρεση από την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης έχουν σύμφωνα με τον  νόμο 4122/2013 τα παρακάτω ακίνητα:

 • Αγροτικής χρήσης
 • (Κτίρια - πλην κατοικιών)
 • Αποθήκες
 • Βαφεία
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Βιοτεχνίες
 • Διατηρητέα (εφόσον ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής αναβάθμισης θα αλλοίωναν το χαρακτήρα και την εμφάνιση των κτισμάτων)
 • Εκκλησίες/Χώροι Λατρείας (πλην των τμημάτων διαφορετικής λειτουργίας π.χ. γραφεία κλπ)
 • Εργαστήρια
 • Εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης
 • Καθαριστήρια
 • Κέντρα Μηχανογράφησης
 • Μνημεία
 • Ξυλουργεία
 • Παρασκευαστήρια τροφίμων
 • Πλυντήρια ρούχων
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Προσωρινής χρήσης (όταν η διάρκεια χρήσης τους δεν υπερβαίνει τους 2 έτη)
 • Σιδερωτήρια
 • Συνεργεία
 • Χώροι στάθμευσης οχημάτων

Ειδικότερα για τα ακίνητα με εμβαδόν μικρότερο των 50τ.μ είναι απαραίτητη η έκδοση ΠΕΑ από 01/01/2016 σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 12 του ν.4122/2013.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Π.Ε.Α.

Απαιτούμενα Έγγραφα - Στοιχεία

 • Στοιχεία Οικοδομικής Άδειας για ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί μετά τις 14/3/1983.
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων.
 • Αρχιτεκτονική κάτοψη του ακινήτου (εάν δεν υπάρχει με μικρή επιβάρυνση εκπονείται από το γραφείο μας το απαιτούμενο σκαρίφημα).
 • Πλήρη στοιχεία όλων των ιδιοκτητών του ακινήτου.
 • Τίτλος ιδιοκτησίας.
 • Στοιχεία κτηματολογίου.
 • Φύλλο συντήρησης λέβητος.
 • Φύλλο συντήρησης κλιματισμού (για επαγγελματικά κτίρια).

Προαιρετικά Έγγραφα - Στοιχεία

 • Τοπογραφικό (αντίγραφο από την οικοδομική άδεια)
 • Η/Μ Σχέδια & Μελέτες (π.χ θερμομόνωσης (αντίγραφο από την οικοδομική άδεια)
 • Τιμολόγια Ενεργειακών Καταναλώσεων (ΔΕΗ, Κοινόχρηστα)
 • Ισχύς Κλιματιστικών

Κόστος έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού : 

 1. Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, ως εξής:

α) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:
− έως 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου* και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.
− άνω των 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου*, για τα πρώτα 1000 τ.μ. και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ.

 β) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:
− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου* και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.
− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή αθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου* και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.
− για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου* και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

 * Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου ή τμήματος κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου ή τμήματος αυτού όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης) καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις ( π.χ. Κλειστός ημιυπαίθριος )

Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%

Για τον τρόπο κατάθεσης των αμοιβών του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία του από 30/31.5.1956 Β.Δ/τος, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 του Ν.Δ/τος της 17.7/16.8.1923 και το «άρθρο μόνο» του Ν.Δ/τος 2726/1953.

Προσφορά του γραφείου μας στις παραπάνω αμοιβές : 

Για διαμέρισμα μεμονωμένο αμοιβή 1,00€/τ.μ. ελάχιστη 80,00€ + Φ.Π.Α (εφόσον υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-σχέδια)

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ.

Τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών.

Εργασίες που καλύπτει το πρόγραμμα:
• Ηλιακός θερμοσίφωνας
• Μόνωση στέγης / ταράτσας
• Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων
• Αλλαγή κουφωμάτων
• Συστήματα σκίασης
• Συστήματα θέρμανσης / ψύξης

>

>

Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Εξοικονομώ κατ' οίκον

επιδότηση επί των δαπανών για τις οικοδομικές παρεμβάσεις και άτοκο τραπεζικό δάνειο (το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ) με δυνατότητα συνδυασμού και των δύο προαναφερόμενων μορφών. Επίσης οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα.

Το «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» θα προκηρυχθεί, και μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών. Τα κίνητρα που δίνει είναι

Εξοικονομώ κατ' οίκον