Κατασκευές

Έως 10 άτοκες δόσεις με κάρτες :

Share

Ιδιωτικά Έργα - Κατασκευές - Ανακαινίσεις

  • Μελέτες Κτιρίων
  • Κατασκευές Κτιρίων
  • Επιβλέψεις Κατασκευών
  • Τεχνικές Εφαρμογές 
  • Ανακαινίσεις Όψεων - Αποκαταστάσεις - Αναπαλαιώσεις
  • Άδειες Ικριωμάτων (σκαλωσιών)
  • Κατασκευές Περιφράξεων από οπλισμένο σκυρόδεμα (Beton) και συρματοπεριφράξεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ-1

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-2

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-3

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-4

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-1

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-2

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΣΤΕΓΗ-1

ΣΤΕΓΗ-2

ΧΑΡΑΞΕΙΣ

>

>

Κατασκευές-Ανακαινίσεις-Περιφράξεις

ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ-1
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-2
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-3
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-4
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-1
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-2
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΣΤΕΓΗ-1
ΣΤΕΓΗ-2
ΧΑΡΑΞΕΙΣ