Έως 10 άτοκες δόσεις με κάρτες :

Share

Ιδιωτικά Έργα - Κόστος Υπηρεσιών 

 Αμοιβή Υπηρεσιών Μηχανικού

  • Τοπογραφικό διάγραμμα (εξαρτημένο ΕΓΣΑ 87) από 300,00€*
  • Ενεργειακό πιστοποιητικό από 80,00€*
  • Ρύθμιση - τακτοποίηση αυθαίρετης κατασκευής από 300,00€*
  • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου από  ........

*χωρίς τον ΦΠΑ

50% έκπτωση σε υπηρεσίες μηχανικού*  εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης

* Τοπογραφικά διαγράμματα Συμβολαιογραφικών Πράξεων

* Τοπογραφικά διαγράμματα για χρήση σε ρυθμίσεις αυθαιρέτων

* Έκδοση Π.Ε.Α.

* Ρύθμιση αυθαιρέτων

>

>

Κόστος υπηρεσιών