Οριοθετήσεις ρεμάτων-οικοπέδων-αιγιαλού

Έως 10 άτοκες δόσεις με κάρτες :

Share

Ιδιωτικά Έργα - Οριοθετήσεις Ρεμάτων -  Αιγιαλού - Αγροτεμαχίων και Οικοπέδων

 • Οριοθετήσεις Ρεμάτων και Προσωρινή Οριοθέτηση ρεμάτων (Υδρολογική Μελέτη, Υδραυλική Μελέτη, Τοπογραφική Μελέτημε σκοπό την έκδοση άδειας δόμησης σε οικόπεδα και αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με ρέμα χαρακτηρισμένο. Ν4258/2014.
 • Οριοθετήσεις Αιγιαλού και Παραλίας σε οικόπεδα και αγροτεμάχια που έχουν πρόσωπο σε παραλία
 • Οριοθετήσεις Οικοπέδων και κατασκευή περιφράξεων
 • Οριοθετήσεις Αγροτεμαχίων και κατασκευή περιφράξεων

Ενδεικτικές μελέτες Οριοθέτησης Ρεμάτων Ιδιωτικών Έργων:

 1. 2022 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : Αγρόκτημα Πολυχρόνου Δ. Κασσάνδρας Π.Ε. Χαλκιδικής
 2. 2022 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : "Αναστασίτικο Καλυβών" Δ.Δ. Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής
 3. 2022 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : Αγρότκημα Καλλιθέας Δ. Κασσάνδρας Π.Ε. Χαλκιδικής
 4. 2021 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : "Αγιονέρι" Δ.Δ. Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής
 5. 2021 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : Δ.Κ. Πάργας "MADIS HOME" 
 6. 2021 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : Σκυρόδεμα Κασσάνδρας
 7. 2021 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : HOTEL ATHENA PALLACE Π.Ε. Χαλκιδικής
 8. 2020 - Υδραυλική Μελέτη παρακείμενου ιδιοκτησίας ρέματος θέση : HOTEL ΜΕΝΔΗ Δ.Δ. Κασσάνδρας Π.Ε. Χαλκιδικής
 9. 2020 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης ρέματος θέση : Μαυροπλαγιά Δ.Δ. Κρουσσών Δ. Κιλκίς Π.Ε. Κιλκίς
 10. 2020 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης ρέματος θέση : Δ.Δ. Πολυγύρου
 11. 2020 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : Ρέμα Ν. Σκιώνης Δ. Κασσάνδρας Π.Ε. Χαλκιδικής
 12. 2019 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : Ξηροποτάμι Δ. Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής
 13. 2019 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : Ιερισσός Δ. Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής
 14. 2019 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : Δ. Πάργας Π.Ε. Πρέβεζας
 15. 2019 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : Ιερισσός Δ. Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής
 16. 2019 - Υδραυλική Μελέτη Ρέματος θέση : Καλαμίτσι Π.Ε. Χαλκιδικής
 17. 2018 - Υδραυλική Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος θέση : Παπαγιάννη Λάκος Δ. Αριστοτέλη  Π.Ε. Χαλκιδικής

>

>

Οριοθετήσεις ρεμάτων - οικοπέδων - αιγιαλού