Έως 10 άτοκες δόσεις με κάρτες :

Share

Μελέτες και Υπηρεσίες Δημοσίου

Το πεδίο δραστηριοτήτων του γραφείου μας όσον αφορά Μελέτες και Υπηρεσίες Δημοσίου Ενδιαφέροντος είναι οι παρακάτω:

Οι υπηρεσίες μας στην εκπόνηση Μελετών περιλαμβάνουν όλα τα στάδια αυτών , δηλαδή Προκαταρκτική , Προμελέτη , Οριστική , Μελέτη Εφαρμογής , Τεύχη Δημοπράτησης.

Η συμμετοχή σε συσκέψεις με τον Εργοδότη καθώς και η υποστήριξη

θέσεων των μελετητικών σχημάτων είναι δεδομένη.

ΜΕΛΕΤΕΣ - STUDIES PROJECT

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-CADASTRAL SURVEY

ΔΙΚΤΥΑ - NETWORKS

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ - TRAINING (RIVER)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - HYDRAULIC PROJECTS

GIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

>

Μελέτες Δημοσίου

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-CADASTRAL SURVEY
ΔΙΚΤΥΑ - NETWORKS
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ - TRAINING (RIVER)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - HYDRAULIC PROJECTS
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
GIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ