Χαράξεις - Επιμετρήσεις Τεχνικών Έργων

Έως 10 άτοκες δόσεις με κάρτες :

Share

Χαράξεις - Επιμετρήσεις Τεχνικών Έργων

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω :

  • Πλήθος Χαράξεων σε ιδιωτικά οικοδομικά έργα 
  • Παρακολούθηση Μικρομετακινήσεων
  • Παρακολούθηση Καθιζίσεων
  • Χαράξεις για την κατασκευή κτιρίων του Ελληνικού Ινστιντούτου Μετρολογίας , ΒΙΠΕΘ
  • Χαράξεις για την κατασκευή κτιρίου (Ενεργειακό Κτίριο 1) του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Θ.)
  • Χαράξεις - Επιμετρήσεις για την κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου της Π.Α.Θ.Ε. τμήμα ΔΙΟΝ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ (εξωτερικός συνεργάτης της Κατασκευαστικής Εταιρίας Τ.Ε.Β. Α.Ε.)
  • Χαράξεις - Επιμετρήσεις για την κατασκευή της Δυτικής Εισόδου Θεσσαλονίκης , Κόμβος Δενδροποτάμου (εξωτερικός συνεργάτης της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας Κ/Ξ ΕΡΓΑΣ ΑΤΕ-ΑΛΤΕΚ Α.Ε.)
  • Χαράξεις - Επιμετρήσεις για την κατασκευή του Έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων υδάτων των ΒΙΠΕ Σινδου - Αγχιάλου προς τις ΕΕΛ Θεσσαλονίκης (εξωτερικός συνεργάτης της ΑΤΕ Αρδευσεων-Αποχετεύσεων

>

>

Χαράξεις - Επιμετρήσεις Τ.Ε.