Μελέτες Περιβαλλοντικές - Γεωλογικές

Έως 10 άτοκες δόσεις με κάρτες :

Share

 Μελέτες Περιβαλλοντικές και Γεωλογικές

Το γραφείο μας συνεργάζεται με έμπειρους μηχανικούς στην εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών - Γεωλογικών και Γεωτεχνικών. Ειδικότερα έχουν εκπονηθεί επιτυχώς μελέτες :

  • Περιβαλλοντικές Μελέτες (Π.Π.Ε , Μ.Π.Ε.)
  • Γεωλογικές Μελέτες
  • Γεωτεχνικές Μελέτες

>

>

Μελέτες Περιβαλλοντικές-Γεωλογικές