Έως 10 άτοκες δόσεις με κάρτες :

Share

Αστικά Ακίνητα

Το πεδίο δραστηριοτήτων του γραφείου μας όσον αφορά τα Αστικά Ακίνητα είναι οι παρακάτω:

• Πωλήσεις
• Μισθώσεις
• Εκτιμήσεις
• Διαχείριση ακινήτων.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
•  Δάνεια 


ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Οι Πιστοποιημένοι Εκτιμητές Ακινήτων συνεργάτες του γραφείου μας σας παρέχουν ολοκληρωμένες εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων βασιζόμενες σε πραγματικά συγκριτικά στοιχεία της κτηματαγοράς , υπολογίζοντας την εμπορική αξία του ακινήτου σας με μεθοδολογίες διεθνών οργανισμών και εφαρμόζοντας πάντα τα ισχύοντα εκτιμητικά πρότυπα . 

>

Αστικά Ακίνητα